Reglement

 

Wedstrijdreglement voor de deelnemers

 • Iedere deelnemer neemt op eigen risico deel aan deze door Vereniging Trekkerbehendigheid Chaam, georganiseerde wedstrijd.
 • Iedere deelnemer dient beheerst met de tractoren / kranen om te gaan. (Niet te hard rijden, afremmen en of optrekken).
 • Opzettelijk toegebrachte schade aan trekker / kranen en of andere zaken, zijn voor de volledige verantwoordelijkheid van de desbetreffende deelnemer.
 • Remmen dienen tijdens de wedstrijd voortdurend gekoppeld te zijn, bovendien dienen de onderdelen van de trekker en of kraan gebruikt te worden waarvoor ze bestemd zijn.
 • Het is voor de deelnemers verboden om voor of tijdens de wedstrijd alcohol te gebruiken bij twijfel kan een jurylid de deelnemer verzoeken te stoppen met de wedstrijd de betreffende deelnemer wordt dan gediskwalificeerd.
 • Hulp van derden is tijdens de wedstrijd niet toegestaan.
 • Slechts een deelnemer mag zich op de trekker en of in de kraan bevinden.
 • Deelnemers die tijdens de wedstrijd niet bezig zijn met de proeven, dienen zich dusdanig op te stellen, dat zij overige deelnemers niet hinderen of in gevaar brengen of zichzelf aan gevaar blootstellen.
 • Ook mogen de deelnemers niet het zicht van de jury of publiek aan de proeven onttrekken.
 • Aanwijzingen van de jury of organisatie dienen direct opgevolgd te worden.
 • Uitspraken van de juryleden zijn bindend.
 • Tijdens de wedstrijd is het allen voor de deelnemers, juryleden en organisatie toegestaan zich op het wedstrijdterrein te begeven.
 • De trekkers dienen WA verzekerd te zijn. Het bewijs hiervan moet aan de organisatie getoond kunnen worden.
 • Ook dienen de deelnemers zowel voor kraan als trekkerbehendigheid minimaal 16 jaar oud te zijn en in het bezit van een tractorbewijs. Of 18 jaar en ouder. Het liefst in het bezit van een autorijbewijs. Dit dient ook getoond te kunnen worden aan de organisatie.
 • In het geval dat zaken en of knelpunten die niet in het wedstrijdreglement zijn opgenomen, beslist de wedstrijdleiding / organisatie.

 

DEELNEMERS KRAANBEHENDIGHEID
De deelnemers worden in groepen van circa 7-8 personen ingedeeld. Elke groep maakt gezamenlijk een wedstrijdonderdeel af.

 

 

DE DEELNEMERS TREKKERBEHENDIGHEID
De deelnemers worden in groepen van circa 5-7 personen ingedeeld. Elke groep maakt gezamenlijk een wedstrijdonderdeel af.

 

Opgesteld door:
Het bestuur van Vereniging Kraan en Trekkerbehendigheid Chaam 2015